Защо е нужна бабата?

grandКакво може да даде на детето общуването с бабата? За много съвременни родители този въпрос е много актуален. От една страна бабата полага отлични грижи за своето внуче докато вие сте на работа, но в същото време нейните методи на възпитание не винаги съвпадат с вашите и детето свикнало с това, че у баба много неща са позволени, започва да капризничи. Има още

Advertisements

Кога се стига до там, че бебeто завзема властта?

За да развие волята си, бебето трябва да извърви дълъг път; волята се проявява едва около втората годинка във взаимозависимост от активността и ината. В „социалната матка” бебето отначало е подвластно на волята на тези, които се грижат за него, намира се в определен културен кръг и е лишено от избор. Освен многото нюанси на неговия плач и смях, то не е в състояние да изрази дори чувствата си нито с думи, нито по заобиколен път с различни начини на поведение, защото още не разполага с необходимата за това духовна комбинативност. /Едно по-голямо дете и с мълчание ще обърне вниманието на другите, че е обидено; с прекаленото си пиене един мъж ще подскаже на жена си, че е угрижен./ Малкото дете реагира непосредствено и искрено. Неговото здравословно състояние може да бъде преценено само чрез точно наблюдение на поведението му и чрез добра способност за вчувстване от страна на наблюдаващия. Неговите сигнали за помощ следва да бъдат забелязани от родителите, разгледани интуитивно и разбрани.     Съществува вероятност впрочем да се стигне до неправилни тълкувания, ако родителите не се вживеят в положението на детето, а изхождат от собствените си усещания /”как добре бихме се чувствали, ако…”/.

Има още

Детската истерия

Реакциите на децата могат да бъдат много разнообразни: може да се смеят, да плачат, да се радват, да се сърдят, а може и да паднат на пода, да опънат ръце и крака, да крещят. Това е самата истерия – реакцията на децата на забраните. Това поведение е характерно за възрастта 1-3 години.
Детето, както и възрастния, изявява себе си като личност и иска да стане на неговата на всяка цена. Когато възрастните забраняват, отказват, застават на пътя на желанията, детето прибягва до истерията. По принцип младите родители като видят детето си в такова състояние са съгласни да дадат, разрешат, купят всичко само и само то да се успокои и да дойде на себе си. И ако родителите поне един път са клъвнали на тази въдичка, то тя ще бъде пускана още много пъти. Единственият правилен начин да се справим с такива поведения на детето и да не даваме възможност на детето да повтаря подобно поведение занапред е никак да не реагираме. Ако “зрителите” не обърнат никакво внимание на малкия “артист”, то неговото поведение ще стане безсмислено. Следователно: колкото по-малко внимание обръщате не детето в такъв момент, толкова по-бързо ще се успокои то.

Има още