Любимата играчка издава бъдещата житейска роля

Макар в детството играта да не е само развлечение, тя е първообраз на неговите отношения със света. А психолозите са убедени, че на тази основа може да се говори много за бъдещия характер на възрастния човек.

Лирическо отклонение

Още от първобитни времена винаги и навсякъде всяка играч­ка е била къде повече, къде по-малко копие на реален пред­мет: инструмент, оръжие, животно и така нататък. Малкият човек няма достатъчно сили да изпълнява повечето действия на възрастните. Затова и ги извършва наужким, като използ­ва не реални предмети, а техни заместители. Това обаче е дос­татъчно да го самообразова и готви за живота на възрастните. Но още по-голямо значение за неговото развитие имат напри­мер предметите с не толкова ясно изразени функционални свойства. Например кубчето. С еднакъв успех то може да бъде и дом, и кола, и стол, и маса, и космически кораб, и дори Тер-минатор. Децата, които предпочитат или просто са принудени да играят с такъв тип предмети, се оказват много по-прагма­тични и подготвени за живота от презадоволените с всякакви играчки деца. Защото порастването се свежда до търсенето на решения за различни проблеми. А проблеми в живота много, но всички те се подчиняват на формулата „как да приспособим и подчиним обкръжаващия свят към нашите нужди“. Точно това и прави детето, което умее седно кубче да играе десет различни игри.

А сега обърнете внимание с как­ви играчки обича да си играе ваше­то дете

 

 

Многофункционални предмети

Вашето дете предпочита многофункционалните играчки или пък използва в играта си предмети от бита, като всеки път ги натоварва с различни функции и роли. Вие имате пред себе си личност, в която преобладават конструктивното творческо мислене и стремежът да приспособи обкръжаващия го свят към своите стремежи и интереси.

Играчки с конкретни форми/функции

Ако вашето дете предпочита водния пистолет, защото той е аб­солютна имитация на пистолета на Джеймс Бонд, и отказва да приеме празното шишенце от капки за нос като заместител на биберон за куклата, значи притежава конкретно и земно ми­слене. В бъдеще то ще се превърне в добросъвестен изпълни­тел. Такъв тип хора умеят да се адаптират към изискванията на живота, вместо да се опитват да приспособяват живота към своите изисквания. Проблем за тях са нетривиалните задачи и липсата на ясно зададени предварителни условия.

 

Конструктори

Чудесна играчка. Няма дете, което да не се е опитвало с ентусиазъм да сгло­бява малките елементи, независимо дали е момче или момиче. Наясно сте, че в комплекта с малките детайли при­съства и книжка със схеми за сглобя­ване на примерни модели. Има деца обаче, които едва надникнали в книжката, я захвърлят настра­ни. Те работят и сглобяват според собствените си виждания. Понякога крайният резултат прилича по-скоро на произведе­ние на абстрактното изкуство, но за тях най-важното е да са го измислили сами. Такова поведение говори за творческа фан­тазия, склонност към експериментиране, увереност в собстве­ните възможности и дори самоувереност. Други пък ще пазят книжката със схемите като най-важната част от конструктора -без нея той ще бъде просто някакъв безсмислен сбор от детай­ли. Когато играят с конструктора, този тип деца старателно ще следват всяка схема и при това ще изпитват същото удовлет­ворение като децата от горния пример. Всичко това означава педантичен характер, който предпочита обичайния ход на съ­битията и който изпада в паника или пък се обърква при вне­запни промени и житейски изненади. Като цяло този тип хора не са особено уверени в себе си. 

Пластилин


Още по-показателен за диагностициране на характера е пласти­линът. Ако вашето дете прекарва часове наред в моделиране, значи от него ще излезе човек, стремящ се да усъвършенства всичко. При това не вятърничав фантазьор, а човек на дейст­вието, който се стреми да твори своя живот със собствените си ръце. Равнодушието към пластилина издава пък стремеж да се оперира с ясно определени форми и норми.

Спортни играчки  

 

Спортните играчки — топка, въженца за скачане и т. н., са при­оритет за дейните натури, за тези, които щом намислят нещо, го правят бързо и решително. Това са хората, които предпочи­тат резултата, а не процеса. Тяхната стихия са съревнованията от всякакво естество. За тях е изключително важно до себе си да имат човек, готов да сподели тяхната активност.

Меки играчки, кукли  

Меките, пухкави играчки и куклите традиционно се смятат за момичешки играчки. Но не робувайте на догми. Момченцата до предучилищна възраст също им се радват. И това е напълно нормално. Любовта към такива играчки означава, че отглежда­те благородна и открита душа, за която емоционалната страна на общуването е изключително важна. Такъв тип хора още в детска възраст впечатляват със своята чувствителност към най-неза­бележимите нюанси в човешките взаимоотношения и реагират болезнено на грубост, повишен тон или агресия. Любовта към играчките, копия на живи същества или приказни герои, изда­ва активна ориентация на детето към емоционално наситено об­щуване с обкръжаващия го свят. Освен това куклата или Мечо са най-добрият приятел, който винаги постъпва правилно, всич­ко разбира и не помни лошото. Това не означава, че вашето дете няма приятели сред връстниците си, а че ще порасне и ще си остане емоционално топъл човек. А това винаги привлича околните.

  Забележка: Нали разбирате, че няма смисъл да ограничавате детето в едни игри и да му на­лагате други. Само наблюда­вайте с какво и как играе — за да усетите не­говия характер и да надникнете в бъде­щето.

 
Автор: Марина Виденова

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: